logo MEEN MEDIA ENGINEERING MEEN
 

STAVEBNÍCTVO

Stavebné povolenia:
- zabezpečenie vydania stavebného povolenia
- zabezpečenie vyjadrenia k projektovej dokumentácii
- komunikácia s projektantom
- komunikácia s účastníkmi stavebného konania

Komplexné kolaudačné konanie

Stavebný dozor:
- dozorovanie stavieb - pozemné stavby

 

Projektová dokumentácia:

- zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné   povolenie vrátane vyjadrení orgánov štátnej správy a samosprávy, správcov inžinierskych sietí
- zabezpečenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby:
    - dodávatežská dokumentácia
    - výber dodávateža
    - získanie a porovnanie ponúk
    - komunikácia so subdodávatežmi

 

 
 
fuggerov-dvor.sk e-obce.sk investmen.sk