logo MEEN MEDIA ENGINEERING MEEN
 

STAVEBNÍCTVO

Obec Bátovce - stavebný dozor pri obnove námestia (projekt EÚ)
Obec Bátovce - stavebný dozor pri rekonštrukcii hasičskej zbrojnice
Cirkevný zbor ECaV na Slovensku, Farský úrad Bátovce - projektový manažér - implementácia projektu Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva - obnova evanjelického kostola Bátovce (Nórsky finančný mechanizmus)
Žilinský samosprávny kraj - stavebný dozor pri rekonštrukciách Domovov sociálnych služieb Novoť, Likavka, Liptovský Hrádok (projekty EÚ)
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava - stavebný dozor pri oprave fasády a strechy, rekonštrukcii kotolne a výmene okien pre pobočku Banská Bystrica
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava - stavebný dozor pri rekonštrukcii priehradkového pracoviska v pobočke Banská Bystrica
Obec Brusno - stavebný dozor pri Rekonštrukcii Základnej a materskej školy v Brusne (projekt EÚ)
Obec Brusno - stavebný dozor pri revitalizácii centrálnej zóny v obci Brusno (projekt EÚ)
Obec Brusno - stavebný a technický dozor pri prestavbe objektu na potreby zdravotného strediska
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - stavebný dozor pri rekonštrukcii vonkajších rozovod ÚK a SV v Banskej Bystrici
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- stavebný dozor pre projekt Modernizácia vnútorného vybavenia a rekonštrukcia objektov za účelom zlepšenia vzdelávacieho procesu na UMB v B.Bystrici
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - stavebný dozor pre projekt Obnova a budovanie infraštruktúry pre ekologický a environmentály výskum
YURYA/ROS s.r.o. Banská Bystrica - stavebný dozor pre IBV v lokalite Grešková - Králiky
FUN-DAN GS s.r.o. Banská Bystrica - stavebný dozor pre výstavbu 10 rodinných domov v Kotrčinej Lúčke

Stavebný dozor a inžinierska činnosť pre rodinné domy v lokalite Banská Bystrica, Dolná Mičiná, Selce, Tajov, Staré Hory ap.

EFO consulting, s.r.o. Banská Bystrica - spolupráca pri vypracovaní žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ a Nórskeho finančného mechanizmu

 

 

 
 
fuggerov-dvor.sk e-obce.sk investmen.sk