logo MEEN MEDIA ENGINEERING MEEN
 

EUROFONDY

 • príprava projektov  
  • informácie, konzultácie
  • projektové zámery
  • oprávnenosť aktivít
 • spracovanie projektov  
  • sumarizácia podkladov žiadosti
  • vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
  • VOS a VO
 • zabezpečenie stavebnej projektovej dokumentácie
 • realizácia projektov 
  • kompletné naplánovanie projektu
  • implementácia projektu
  • vykonávanie činnosti stavebného dozora
 • doplnkové služby  
  • spracovanie štúdií uskutočniteľnosti
  • finančná analýza
  • odborná poradenská asistencia
 
 
fuggerov-dvor.sk e-obce.sk investmen.sk