logo MEEN MEDIA ENGINEERING MEEN
 

EUROFONDY

  • Stavebný dozor v rámci inžinierskej činnosti pre stavbu "Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou Brusno" pre firmu 4 PRO s.r.o. Bratislava - 2008 - 2009
  • Projektový manažér individuálneho projektu "Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva - obnova evanjelického kostola Bátovce". Obnova bola financovaná z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. Obnova objektu sa realizovala od apríla 2009 a bola ukončená v máji 2010 slávnostným odovzdávaním za účasti nórskej veľvyslankyne v SR.
  • Inžinierska činnosť pre stavbu "Revitalizácia centrálnej zóny v obci Brusno - regenerácia sídel" pre firmu 4 PRO s.r.o., Bratislava - 03/2010 - 07/2011
  • Žilinský samosprávny kraj - stavebný a technický dozor investora pre stavbu "Stavebné úpravy - prestavba budovy za účelom špecializovaného zariadenia DSS v Liptovskom Hrádku" - 09/2012 - 10/2013
  • Stavebný a technický dozor investora pre stavbu "Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Likavka" a "Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Novoť" - pre firmu S-VLAHA, s.r.o., Bratislava - 06/2011 - 12/2012
  • EFO Consulting s.r.o. Banská Bystrica - spolupráca pri vypracovaní žiadostí o nenávratné finančné prostriedky z fodnov EÚ a Nórskeho finančného mechanizmu
  • Stavebný dozor pre Mestský úrad v Detve pri rekonštrukcii materských a základných škôl  ZŠ Bernolákova, ZŠ M.R.Štefánika v rokoch 2016 - 2019
  • Stavebný dozor pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Detva na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti" v roku 2020 
 
 
fuggerov-dvor.sk e-obce.sk investmen.sk